+48 530-330-388

Reklamacje i zwroty

Umowa zawierana na odległość

 
W przypadku sprzedaży wysyłkowej realizowanej na rzecz konsumentów (umowa zawierana na odległość) transakcja podlega rygorom ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni.
Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
Jeśli odstąpienie od umowy nie jest związane z wadą przedmiotu - koszty dostarczenia przedmiotu lub przesyłki zwrotnej ponosi Klient.
Jeżeli świadczenie konsumenta ma być spełnione z wykorzystaniem kredytu lub pożyczki udzielonych przez przedsiębiorcę albo gdy umowa przewidywała wykorzystanie kredytu udzielonego na podstawie porozumienia kredytodawcy z przedsiębiorcą, odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest skuteczne także wobec umowy kredytu lub pożyczki zawartej przez konsumenta.
 
Miejsce i sposób składania reklamacji: - osobiście - w sklepie firmowym przy ul. Popularna 16 w Warszawie - środkami komunikacji elektronicznej - za pośrednictwem poczty email na adres sklep@mrsport.pl
 
 
 
Gwarancja, reklamacja i zwrot towarów
 
Wszystkie produkty w sklepie Pirotechnika Warszawa są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. W przypadku gdy dany produkt jest używany lub posiada określone wady fizyczne informacja ta zawarta jest w nazwie lub opisie produktu na stronie.
Wadliwy towar może być dostarczony osobiście do sklepu Pirotechnika Warszawa lub przesłany.
Przesłanie uszkodzonego towaru w celu naprawy, wymiany lub zwrotu możliwy jest wyłącznie po uprzednim uzgndnieniu ze sklepem Pirotechnika Warszawa formy zwrotu.
Przesyłany towar musi być zwracany z dowodem zakupu oraz opakowaniem, zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Jeśli uszkodzenie towaru będzie wynikało z wady towaru -Pirotechnika Warszawa pokrywa koszty wysyłki zwrotnej. Jeśli uszkodzenie będzie wynikało z nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania koszty wysyłki zwrotnej ponosi Klient. W przypadku przyjęcia zwrotu wadliwego towaru wpłacone środki zwracane są przez sklep Pirotechnika Warszawa z reguły tym samym kanałem płatności, przy pomocy którego Klient uiścił zapłatę.
Sklep Pirotechnika Warszawa nie przyjmuje przesyłek zwrotnych przesyłanych za pobraniem lub z przeniesieniem kosztów przesyłki na odbiorcę.
 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, wad ukrytych lub jawnych towaru prosimy o niezwłoczny kontakt ze sklepem Pirotechnika Warszawa w celu ustalenia dalszego toku postępowania. Podstawę do reklamacji stanowi dowód zakupu wraz z kartą gwarancyjną w przypadku artykułów objętych gwarancją.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl